Våra tjänster

Referenser

Vi har haft nöjet att få jobba med många uppdragsgivare och roliga projekt. Här är några av våra referenser.

Fred's Fjärrvärmeservice AB
Caring for Pipes.

Kompetensen inom fjärrvärme, men även fjärrkyla, är hög och referenserna goda. Förutom felsökning och reparation av fjärrvärme arbetar vi mycket med installation av ledningslarm samt muffning, både när det gäller reparation och nyproduktion samt installation av ledningslarm.

Ring oss

0703-26 96 79

Hitta till oss

Freds Fjärrvärmeservice AB
Vättervygatan 2
566 91 Habo

Till kontaktsidan